за Христос

Псалми 5   

1 Утринна молитва за защита
За първия певец, на духови инструменти. Давидов псалом.
Послушай, Господи, думите ми;
внимавай в размишлението ми,
2 слушай гласа на вика ми, Царю мой и Боже мой;
защото на Тебе се моля.
3 Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми;
в ранно утро ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам.
4 Защото Ти не си Бог, Който се наслаждава на беззаконие;
нечистият няма да живее при Тебе,
5 нито ще устоят горделивите пред Твоите очи.
Ти мразиш всички, които вършат беззаконие;
6 ще изтребиш онези, които говорят лъжа;
Господ се гнуси от човек кръвопиец и коварен.
7 Но чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома Ти;
с благоговение към Тебе ще се поклоня към святия Твой храм.
8 Господи, води ме в правдата Си, поради неприятелите ми
направи пътя Си ясен пред мене.
9 Защото непоколебимост няма в устата на нито един от тях,
сърцето им е същинско нечестие.
Гроб отворен е гърлото им;
с езика си ласкаят.
10 Смятай ги за виновни, Боже; нека паднат в това, което сами са скроили;
изрини ги поради многото им престъпления,
защото са се повдигали против Тебе.
11 Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе;
винаги ще се радват, защото Ти си им покровител;
и ще ликуват в Теб онези, които обичат Твоето име.
12 Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния,
ще го покриеш с благоволение като с щит.