за Христос

Знайте, че Господ е отделил за Себе Си Своя угодник;
Господ ще слуша, когато викам към Него.

Слушай Псалми 4:3
Псалми 4:3

Препратки:

Други преводи на Псалми 4:3: