за Христос

обърнете внимание на укрепленията му;
разгледайте палатите му,
за да го разказвате на поколението след вас.

Слушай Псалми 48:13
Псалми 48:13

Препратки:

Други преводи на Псалми 48:13: