за Христос

Псалми 46   

1 Господ е с нас
(По слав. 45.) За първия певец, за Кореевите синове. Песен за женски хор.
Бог е прибежище и сила за нас,
винаги изпитана помощ в напасти,
2 затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила
и планините се преместили сред моретата,
3 ако и да бучат и да се вълнуват водите им
и планините да се тресат от надигането им. (Села.)
4 Има една река, чиито води веселят Божия град,
святото място, където обитава Всевишният.
5 Бог е сред него; той няма да се поклати;
Бог ще му помогне, и то при зазоряване.
6 Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата;
нададе Той гласа си; земята се разтопи.
7 Господ на Силите е с нас;
прибежище е за нас Якововият Бог. (Села.)
8 Елате и вижте делата на Господа,
какви опустошения е направил на земята.
9 Прави да престанат войните до края на земята;
строшава лък и сломява копие;
изгаря с огън колесници.
10 Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог;
ще се възвися между народите,
ще се възвися на земята.