за Христос

Да! Самият ми близък приятел, на когото имах доверие,
който ядеше хляба ми, вдигна своята пета против мене.

Слушай Псалми 41:9
Псалми 41:9

Препратки:

Други преводи на Псалми 41:9: