за Христос

Псалми 4   

1 Вечерна молитва на праведника
За първия певец, на струнни инструменти. Давидов псалом.
Когато викам, послушай ме, Боже на правдата ми;
когато бях в утеснение, Ти ми даде простор;
смили се над мен и послушай молитвата ми.
2 Човешки синове, докога ще обръщате славата ми в безчестие?
Докога ще обичате суета и ще търсите лъжа? (Села.)
3 Знайте, че Господ е отделил за Себе Си Своя угодник;
Господ ще слуша, когато викам към Него.
4 Треперете и не съгрешавайте;
размисляйте в сърцата си на леглата си и мълчете. (Села.)
5 Принасяйте жертви на правда
и се надявайте на Господа.
6 Мнозина казват: Кой ще ни покаже доброто?
Господи, издигни над нас светлината на лицето Си.
7 Сложил си в сърцето ми радост,
по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното.
8 Спокойно ще легна и ще спя,
защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.