за Христос

Млад бях, ето, остарях,
но не съм видял праведния изоставен,
нито потомството му да проси хляб.

Слушай Псалми 37:25
Псалми 37:25

Препратки:

Други преводи на Псалми 37:25: