за Христос

Да не тържествуват над мен
онези, които несправедливо враждуват против мене,
нито да намигват с очи
онези, които ме мразят без причина.

Слушай Псалми 35:19
Псалми 35:19

Препратки:

Други преводи на Псалми 35:19: