за Христос

Псалми 34:7,8,9,10,12-21   

7 Ангелът на Господа застава около онези, които се боят от Него,
и ги избавя.
8 Вкусете и вижте, че Господ е благ;
блажен онзи човек, който уповава на Него.
9 Бойте се от Господа вие, Негови светии;
защото за боящите се от Него няма оскъдност.
10 Лъвчетата търпят нужда и глад;
но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.
12 Желае ли човек живот,
обича ли дългоденствие, за да види добрини? -
13 Пази езика си от зло
и устните си от лъжливо говорене.
14 Отклонявай се от злото и върши доброто,
търси мира и се стреми към него.
15 Очите на Господа са върху праведните
и ушите Му - към техния вик.
16 Лицето на Господа е против онези, които вършат зло,
за да изтреби помена им от земята.
17 Праведните извикаха и Господ послуша,
и от всичките им беди ги избави.
18 Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце,
и спасява онези, които са с разкаян дух.
19 Много са неволите на праведния;
но Господ го избавя от всички тях;
20 Той пази всичките му кости;
нито една от тях не се строшава.
21 Злощастието ще затрие грешния;
и онези, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.