за Христос

Не бъдете като кон или като муле,
които нямат разум;
за чиито челюсти трябва оглавник и юзда, за да ги държат,
иначе не биха се приближавали към Тебе.

Слушай Псалми 32:9
Псалми 32:9

Препратки:

Други преводи на Псалми 32:9:

Не бъдете като кон или като муле, без разум, чиито челюсти трябва да се държат с оглавник и юзда, иначе не се приближават към теб.
/Верен 2002/
Не бъдете като кон или като муле,
които нямат разум;
за чиито челюсти трябва оглавник и юзда, за да ги държат,
иначе не биха се приближавали към Теб.
/Библейско общество 2000/
Не бивайте като кон или като мъска,
Които нямат разум;
За чиито челюсти трябват оглавник и юзда, за да ги държат,
Иначе, не биха се приближавали при Тебе.
/Протестантски 1940/
"Не бивайте като кон, като неразумна мъска, чиито челюсти трябва да се обуздават с юзда и оглавник, за да ти се покоряват."
/Православен/
Не бивайте като кон
Като мъска, в които няма разум;
На които устата трябва да се държат с оглавник и узда
Да не би се приближавали при тебе.
/Цариградски/
Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding: whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee.
/KJV/