за Христос

Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб;
с песни на избавление ще ме окръжаваш. (Села.)

Слушай Псалми 32:7
Псалми 32:7

Препратки:

Други преводи на Псалми 32:7: