за Христос

За това нещо нека Ти се моли всеки благочестив -
навреме, когато може да се намери то;
наистина, когато големите води преливат,
те няма да стигнат до него.

Слушай Псалми 32:6
Псалми 32:6

Препратки:

Други преводи на Псалми 32:6:

Затова нека Ти се моли всеки праведен на време, когато можеш да бъдеш намерен. Наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до него.
/Верен 2002/
За това нещо нека Ти се моли всеки благочестив -
навреме, когато може да се намери то;
наистина, когато големите води преливат,
те няма да стигнат до него.
/Библейско общество 2000/
Затова нещо нека Ти се моли всеки благочестив
На време, когато може да се намери то;
Наистина, когато големите води преливат
Те няма да стигнат до него.
/Протестантски 1940/
Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме, и тогава разливът от многото води няма да го достигне.
/Православен/
За то всеки преподобен ще ти се моли
На сгодно време.
Наистина в потоп от мното води
Водите няма да приближат при него.
/Цариградски/
For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him.
/KJV/