за Христос

Признах греха си пред Теб и беззаконието си не скрих.
Казах: Ще изповядам на Господа престъпленията си;
и Ти прости вината на греха ми. (Села.)

Слушай Псалми 32:5
Псалми 32:5

Препратки:

Други преводи на Псалми 32:5:

Изявих Ти греха си и вината си не скрих. Казах: Ще изповядам престъпленията си на ГОСПОДА. И Ти прости вината на греха ми. (Села.)
/Верен 2002/
Признах греха си пред Теб и беззаконието си не скрих.
казах: Ще изповядам на Господа престъпленията си;
и Ти прости вината на греха ми. (Села.)
/Библейско общество 2000/
Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих;
Рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си;
И Ти прости вината на греха ми. (Села).
/Протестантски 1940/
Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си; аз казах: "ще изповядам Господу моите престъпления", и Ти сне от мене вината на греха ми.
/Православен/
Явих ти греха си, и беззаконието си не скрих:
Рекох: Господу ще изповядам престъпленията си;
И ти си простил беззаконието на греха ми. (Села.)
/Цариградски/
I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah.
/KJV/