за Христос

понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мене,
влагата ми се превърна в лятна суша. (Села.)

Слушай Псалми 32:4
Псалми 32:4

Препратки:

Други преводи на Псалми 32:4: