за Христос

Веселете се в Господа и се радвайте, праведници,
и викайте с радост всички, които сте с право сърце.

Слушай Псалми 32:11
Псалми 32:11

Препратки:

Други преводи на Псалми 32:11: