за Христос

Много ще бъдат скърбите на нечестивия;
но онзи, който уповава на Господа,
милост ще го окръжи.

Слушай Псалми 32:10
Псалми 32:10

Препратки:

Други преводи на Псалми 32:10: