за Христос

Защото гневът Му е само за една минута,
а благоволението Му е за цял живот.
Вечер може да влезе плач да пренощува,
а на сутринта иде радост.

Слушай Псалми 30:5
Псалми 30:5

Препратки:

Други преводи на Псалми 30:5: