за Христос

Господ ще даде сила на народа Си;
Господ ще благослови народа Си с мир.

Слушай Псалми 29:11
Псалми 29:11

Препратки:

Други преводи на Псалми 29:11: