за Христос

Псалми 28   

1 Молитва за помощ
(По слав. 27.) Давидов псалом.
Към Тебе ще извикам, Господи, канара моя;
не замълчавай към мене,
да не би, ако останеш мълчалив към мене,
да заприличам на онези, които слизат в рова.
2 Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе,
когато вдигам ръце към най-вътрешната част на Твоето светилище.
3 Не ме завличай с нечестивите
и с онези, които вършат беззаконие,
които говорят мир с ближните си,
а в чието сърце има злоба.
4 Въздай им според делата им
и според нечестието на постъпките им;
въздай им според делата на ръцете им;
отдай им каквото заслужават.
5 Понеже те не внимават за делата на Господа,
нито за делата на ръцете Му,
Той ще ги събори и няма да ги съгради.
6 Благословен да е Господ,
защото послуша гласа на молбите ми.
7 Господ е сила моя и щит мой;
на Него уповава сърцето ми и Той ми помогна;
затова се развесели сърцето ми
и с песните си ще Го възхваля.
8 Господ е сила на народа Си;
Той е крепост за избавление на помазаника Си.
9 Избави народа Си и благослови наследството Си;
храни ги и ги носи до века.