за Христос

Но Ти си, Който си ме извадил от утробата;
Ти си ме научил да уповавам, когато бях на майчините си гърди,

Слушай Псалми 22:9
Псалми 22:9

Препратки:

Други преводи на Псалми 22:9: