за Христос

Защото кучета ме обиколиха;
тълпа от злодеи ме обкръжи;
прободоха ръцете ми и краката ми.

Слушай Псалми 22:16
Псалми 22:16

Препратки:

Други преводи на Псалми 22:16: