за Христос

Страдание и радост
(По слав. 21.) За първия певец, по "Кошутата на зората". Давидов псалом.
Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Защо стоиш далеч и не ми помагаш,
нито внимаваш в думите на охкането ми?

Слушай Псалми 22:1
Псалми 22:1

Препратки:

Други преводи на Псалми 22:1:

(По слав. 21) За първия певец. По музиката на Кошутата на зората. Псалм на Давид. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил - далеч от избавлението ми, от думите на стона ми?
/Верен 2002/
Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Защо стоиш далеч и не ми помагаш,
нито внимаваш в думите на охкането ми?
/Библейско общество 2000/
(По слав. 21). За първия певец по "Кошутата на зората". Давидов псалом.
Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Защо стоиш далеч и не ми помагаш,
Нито внимаваш на думите на охкането {Еврейски: Рикаенето.}* ми?
/Протестантски 1940/
Началнику на хора. Кога се зора сипва. Псалом Давидов.
Боже мой, Боже мой! (чуй ме;) защо си ме оставил? Далеч са от спасението ми думите на моя вик.
/Православен/
(по Слав. 21)
Първому Певцу, на Аиелет Шахар.
Псалом Давидов.

Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?
Защо стоиш далеч от спасението ми
И от думите на стенанието ми?
/Цариградски/
My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?
/KJV/