за Христос

Псалми 19   

1 Божията слава в Творението и Словото Му
(По слав. 18.) За първия певец. Давидов псалом.
Небесата разказват за славата Божия
и просторът известява делото на ръцете Му.
2 Ден на ден казва слово;
и нощ на нощ изявява знание.
3 Без говорене, без думи,
без да се чуе гласът им,
4 тяхната вест е излязла по цялата земя
и думите им - до краищата на вселената.
В тях Той постави шатър за слънцето,
5 което, излизащо като младоженец от стаята си,
се радва като юнак да тича в пътя.
6 То излиза от единия край на небето
и обикаля до другия му край;
от топлината му нищо не се укрива.
7 Законът Господен е съвършен, възвръща душата;
изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия;
8 повеленията Господни са прави, веселят сърцето;
заповедта Господня е светла, просвещава очите;
9 страхът от Господа е чист, пребъдва до века;
отсъжданията Господни са истинни и без изключение справедливи.
10 Желателни са повече от злато,
повече от изобилие чисто злато,
и по-сладки от мед и от капките на медена пита.
11 Слугата Ти още се и предупреждава чрез тях;
в опазването им има голяма награда.
12 Кой съзнава своите прегрешения?
Очисти ме от тайните прегрешения.
13 Още и от гордост предпази слугата Си:
да не ме завладее; тогава ще бъда непорочен
и ще бъда чист от много престъпления.
14 Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми
нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой.