за Христос

В утеснението си призовах Господа
и към Бога мой извиках.
От храма Си Той чу гласа ми
и викът ми пред Него стигна до ушите Му.

Слушай Псалми 18:6
Псалми 18:6

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:6: