за Христос

Ти си, Който даваш велико избавление на царя Си
и показваш милосърдие към помазаника Си,
към Давид и към потомството му до века.

Слушай Псалми 18:50
Псалми 18:50

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:50: