за Христос

Който ме избавя от неприятелите ми.
Да! Ти ме възвисяваш над въставащите против мен,
избавяш ме от насилника.

Слушай Псалми 18:48
Псалми 18:48

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:48: