за Христос

Жив е Господ и благословена да бъде Канарата ми,
и да се възвиси Бог на избавлението ми,

Слушай Псалми 18:46
Псалми 18:46

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:46: