за Христос

Ти си ме избавил и от съпротивленията на народа;
поставил си ме глава на народите;
народ, който не познавах, слугува на мене;

Слушай Псалми 18:43
Псалми 18:43

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:43: