за Христос

Ти си ми дал и щит на избавлението Си;
Твоята десница ме е поддържала
и Твоята благост ме е направила велик.

Слушай Псалми 18:35
Псалми 18:35

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:35: