за Христос

Колкото до Бога, Неговият път е съвършен;
словото на Господа е опитано;
Той е щит на всички, които уповават на Него.

Слушай Псалми 18:30
Псалми 18:30

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:30: