за Христос

Въздаде ми Господ според правдата ми;
според чистотата на ръцете ми ме възнагради,

Слушай Псалми 18:20
Псалми 18:20

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:20: