за Христос

Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой,
Бог мой, канара моя, на Когото се надявам,
щит мой, рогът на избавлението ми и високата ми кула.

Слушай Псалми 18:2
Псалми 18:2

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:2:

ГОСПОД е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се уповавам, щит мой и рогът на спасението ми, висока моя кула.
/Верен 2002/
Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой,
Бог мой, канара моя, на Когото се надявам,
щит мой, рогът на избавлението ми и високата ми кула.
/Библейско общество 2000/
Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой,
Бог мой, канара моя, на Когото се надявам,
Щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула.
/Протестантски 1940/
Господ е моя твърдиня и мое прибежище, мой Избавител, мой Бог, моя скала; Нему се уповавам; Той е мой щит, рог на спасението ми и мое убежище.
/Православен/
Господ е канара моя, твърдиня моя, и избавител мой:
Бог мой, скала моя: на него ще се надея.
Щит мой и рог на спасението ми:
Висок мой стълп е.
/Цариградски/
The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.
/KJV/