за Христос

Избави ме от силния ми неприятел,
от онези, които ме мразеха;
защото бяха по-силни от мене.

Слушай Псалми 18:17
Псалми 18:17

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:17: