за Христос

И гръмна Господ от небето,
Всевишният даде гласа Си,
град и огнени въглени.

Слушай Псалми 18:13
Псалми 18:13

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:13: