за Христос

Положи за Свое скривалище тъмнината,
за покров около Си - тъмните води,
гъстите въздушни облаци.

Слушай Псалми 18:11
Псалми 18:11

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:11: