за Христос

Хвалебна песен за избавление от неприятели
(По слав. 17.) За първия певец. Псалом на Господния слуга Давид, който е говорил на Господа думите на тази песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саул. И каза:
Обичам Те, Господи, сила моя.

Слушай Псалми 18:1
Псалми 18:1

Препратки:

Други преводи на Псалми 18:1:

(По слав. 17) За първия певец. Псалм на ГОСПОДНИЯ слуга Давид, който говори на ГОСПОДА думите на тази песен в деня, когато ГОСПОД го избави от ръката на всичките му врагове и от ръката на Саул. И той каза: Любя Те, ГОСПОДИ, сила моя!
/Верен 2002/
Обичам Те, Господи, сила моя.
/Библейско общество 2000/
(По слав. 17). За първия певец.
Псалом на Господния слуга {Псал. 36, надписа.}* Давид, който е говорил Господу думите на тая песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула. И рече:
Любя Те, Господи, сило моя.
/Протестантски 1940/
Началнику на хора. Псалом на Давида, раб Господен, който произнесе към Господа думите на тая песен, когато Господ го избави от ръцете на всичките му врагове и от ръката на Саула. И той каза:
Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя!
/Православен/
(по Слав. 17)
Първому Певцу. Псалом на Давида раба Господен, който говори Господу словесата на тази песен в деня когато го избави Господ от ръката на всичките му неприятели, и от ръката на Саула, и рече: -

Ще те възлюбя, Господи, крепосте моя.
/Цариградски/
I will love thee, O LORD, my strength.
/KJV/