за Христос

Яви чудесните Си милосърдия, Ти, Който с десницата Си избавяш уповаващите на Теб
от онези, които въстават против тях.

Слушай Псалми 17:7
Псалми 17:7

Препратки:

Други преводи на Псалми 17:7: