за Христос

Ще ми изявиш пътя на живота;
пред Твоето присъствие има пълнота от радост,
отдясно на Тебе - винаги веселие.

Слушай Псалми 16:11
Псалми 16:11

Препратки:

Други преводи на Псалми 16:11: