за Христос

Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята;
нито ще допуснеш човека, в когото си благоволил, да види изтление.

Слушай Псалми 16:10
Псалми 16:10

Препратки:

Други преводи на Псалми 16:10: