за Христос

Псалми 16   

1 Молитва на упование в Бога
(По слав. 15.) Давидова песен.
Пази ме, Боже,
защото на Теб уповавам.
2 Казах на Господа: Ти си Господ мой;
вън от Тебе няма добро за мене.
3 В светиите на земята и в избраните -
в тях е цялото ми благоволение.
4 Скърбите на онези, които заменят Йехова с друг бог, ще се умножат.
Аз не искам да принеса техните възлияния от кръв,
нито ще произнеса с устните си имената на боговете им.
5 Господ е делът на наследството ми и на чашата ми!
Ти поддържаш това, което ми се е паднало.
6 За мене делът падна на приятни места.
Да! Получих прекрасно наследство.
7 Ще благославям Господа, Който ме е вразумил;
също и през нощта ме учи сърцето ми.
8 Винаги слагам Господа пред себе си;
понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя.
9 Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми,
а още и плътта ми ще пребивава в увереност.
10 Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята;
нито ще допуснеш човека, в когото си благоволил, да види изтление.
11 Ще ми изявиш пътя на живота;
пред Твоето присъствие има пълнота от радост,
отдясно на Тебе - винаги веселие.