за Христос

Псалми 147   

1 Химн на Божието величие
(По слав. 146.)
Хвалете Господа; защото е добро нещо
да пеем хваления на нашия Бог,
защото е приятно и хвалението е прилично.
2 Господ съгражда Йерусалим,
събира Израелевите заточеници.
3 Изцелява съкрушените в сърце
и превързва скърбите им.
4 Изброява броя на звездите,
нарича ги всички по име.
5 Велик е нашият Господ и голяма е силата Му;
разумът Му е безпределен.
6 Господ укрепява кротките,
а нечестивите унижава до земята.
7 Пейте на Господа и Му благодарете,
пейте хваления с арфа на нашия Бог,
8 Който покрива небето с облаци,
приготвя дъжд за земята
и прави да расте трева по планините;
9 Който дава храна на животните
и на гарвановите пилета, които пиукат.
10 Не се наслаждава в силата на коня,
нито има благоволение в краката на мъжете.
11 Господ има благоволение в онези, които се боят от Него,
в онези, които уповават на Неговата милост.
12 (1) (По слав. 147.)
Слави Господа, Йерусалиме;
хвали твоя Бог, Сионе;
13 (2) защото Той укрепва лостовете на твоите порти,
благославя синовете ти сред теб.
14 (3) Установява мир в твоите предели,
насища те с най-изрядната пшеница.
15 (4) Изпраща заповедта Си по земята;
словото Му тича много бързо;
16 (5) дава сняг като вълна,
разпръсква сланата като пепел,
17 (6) хвърля леда Си като късове;
пред мраза Му кой може да устои?
18 (7) Пак изпраща словото Си и ги разтопява;
прави вятъра Си да духа и водите да текат.
19 (8) Възвестява словото Си на Яков,
наредбите Си и законите Си - на Израел.
20 (9) Не е постъпил така с никой друг народ;
и те не са познали присъдите Му. Алилуя!