за Христос

Всички Твои творения ще Те хвалят, Господи,
и Твоите светии ще Те благославят;

Слушай Псалми 145:10;136
Псалми 145:10;136

Препратки:

Други преводи на Псалми 145:10;136: