за Христос

Псалми 145   

1 Възхвала на Божието царство
(По слав. 144.) Давидово хваление. На еврейски език, азбучен псалом.
Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой,
и ще благославям Твоето име отвека и довека.
2 Всеки ден ще Те благославям
и ще хваля Твоето име отвека и довека.
3 Велик е Господ и достоен за хваление,
и величието Му е неизследимо.
4 Едно поколение ще хвали делата Ти на друго
и ще разказват за Твоето могъщество.
5 Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство
и за Твоите чудесни дела;
6 и когато хората говорят за мощта на Твоите страшни дела,
то и аз ще разказвам за Твоето величие.
7 Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост
и ще възпяват Твоята правда.
8 Благодатен и жалостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив.
9 Благ е Господ към всички;
и благите Му милости са върху всичките Му творения.
10 Всички Твои творения ще Те хвалят, Господи,
и Твоите светии ще Те благославят;
11 ще говорят за славата на царството Ти
и ще разказват за Твоето могъщество,
12 за да изявят на човешките синове великите Му дела
и славното величие на Неговото царство.
13 Твоето царство е вечно
и властта Ти трае през всички родове.
14 Господ подкрепя всички падащи
и изправя всички прегърбени.
15 Очите на всички гледат към Теб;
и Ти им даваш храна навреме.
16 Отваряш ръката Си
и удовлетворяваш желанието на всичко живо.
17 Праведен е Господ във всичките Си пътища
и благодатен във всички Свои дела.
18 Господ е близо до всички, които Го призовават,
до всички, които с истина Го призовават.
19 Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него,
слуша вика им и ги избавя.
20 Господ пази всички, които Го обичат;
а ще изтреби всички нечестиви.
21 Устата ми ще изговарят хваление на Господа;
и всяко творение нека благославя Неговото свято име
отвека и довека.