за Христос

Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост,
високата ми кула и моят избавител,
щитът мой и Онзи, на Когото уповавам, -
Който покорява хората ми под мене.

Слушай Псалми 144:2
Псалми 144:2

Препратки:

Други преводи на Псалми 144:2:

който е моята милост и моята крепост, моята висока кула и моят избавител, моят щит, и Този, на когото се уповавам, който покорява народа ми под мен.
/Верен 2002/
Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост,
високата ми кула и моят избавител,
щитът мой и Онзи, на Когото уповавам, -
Който покорява хората ми под мен.
/Библейско общество 2000/
Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост,
Високата ми кула, и моят избавител,
Щитът мой, и Онзи на Когото уповавам, -
Който покорява людете ми под мене.
/Протестантски 1940/
моя милост и моя ограда, мое прибежище и мой избавител, мой щит, - и аз се Нему уповавам; Той ми подчинява моя народ.
/Православен/
Милостта моя, твърдинята моя,
Високото мое прибежище, и избавителят мой,
Щитът мой на който съм уповал,
Който покорява людете ми под мене.
/Цариградски/
My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.
/KJV/