за Христос

когато воловете ни бъдат добре натоварени;
когато няма нито нахлуване навътре, нито налитане навън,
нито вик по нашите улици;

Слушай Псалми 144:14
Псалми 144:14

Препратки:

Други преводи на Псалми 144:14: