за Христос

Когато нашите синове в младостта си
бъдат като пораснали филизи
и нашите дъщери - като крайъгълни камъни,
издялани за украшение на дворци;

Слушай Псалми 144:12
Псалми 144:12

Препратки:

Други преводи на Псалми 144:12: