за Христос

Избави ме и ме изтръгни от ръката на чужденците,
чиито уста говорят суета
и чиято десница в клетва е десница на лъжа.

Слушай Псалми 144:11
Псалми 144:11

Препратки:

Други преводи на Псалми 144:11: