за Христос

Псалми 140   

1 Молитва за защита от нечестиви
(По слав. 139.) За първия певец. Давидов псалом.
Избави ме, Господи, от нечестивия човек,
опази ме от насилници,
2 които измислят зло в сърцето си
и всеки ден предизвикват боеве.
3 Изострят езика си като на змия;
аспидова отрова има под устните им. (Села.)
4 Опази ме, Господи, от ръцете на нечестивия,
защити ме от насилници,
които се наговориха да ме направят да падна.
5 Горделивите скроиха клопка за мен
и с въжета разпънаха мрежи край пътя;
поставиха примки за мене. (Села.)
6 Казах на Господа: Ти си мой Бог;
послушай, Господи, гласа на молбите ми.
7 Господи Боже, силни мой спасителю,
Ти си покрил главата ми в ден на бой.
8 Господи, не удовлетворявай желанията на нечестивия;
не оставяй да успее злият му замисъл,
да не би да се надигат. (Села.)
9 Нечестието на собствените им устни нека покрие главата
на онези, които ме окръжават.
10 Разпалени въглища нека паднат върху тях;
нека бъдат хвърлени в огън,
в дълбоки води, за да не станат вече.
11 Злоезичен човек няма да се утвърди на земята;
злото ще преследва насилника човек, докато го погуби.
12 Зная, че Господ ще защити делото на угнетения
и правото на бедните.
13 Наистина праведните ще славят името Ти;
правдивите ще обитават пред лицето Ти.