за Христос

Псалми 136   

1 Благодарствен химн за Божията милост
(По слав. 135.)
Славете Господа, защото е благ,
защото милостта Му трае довека;
2 славете Бога на боговете,
защото милостта Му трае довека.
3 Славете Господа на господарите,
защото милостта Му трае довека.
4 Който Един върши велики чудеса,
защото милостта Му трае довека;
5 Който с мъдрост направи небесата,
защото милостта Му трае довека;
6 Който простря земята върху водите,
защото милостта Му трае довека;
7 Който направи големи светила,
защото милостта Му трае довека;
8 слънцето - за да владее деня;
защото милостта Му трае довека;
9 луната и звездите - за да владеят нощта,
защото милостта Му трае довека;
10 Който порази египтяните в първородните им,
защото милостта Му трае довека;
11 и изведе Израел изсред тях,
защото милостта Му трае довека;
12 с мощна ръка и с издигната мишца,
защото милостта Му трае довека;
13 Който раздели Червеното море на две части,
защото милостта Му трае довека;
14 и преведе Израел през него,
защото милостта Му трае довека;
15 Който повали фараона и множеството му в Червеното море,
защото милостта Му трае довека;
16 Който преведе народа Си през пустинята,
защото милостта Му трае довека;
17 Който порази велики царе,
защото милостта Му трае довека;
18 и изби прочути царе,
защото милостта Му трае довека:
19 аморейския цар Сион,
защото милостта Му трае довека;
20 и васанския цар Ог,
защото милостта Му трае довека;
21 и даде земята им в наследство,
защото милостта Му трае довека,
22 в наследство на слугата Си Израел,
защото милостта Му трае довека,
23 Който си спомни за нас в унижението ни,
защото милостта Му трае довека;
24 и ни избави от противниците ни,
защото милостта Му трае довека;
25 Който дава храна на всяка твар,
защото милостта Му трае довека;
26 славете небесния Бог,
защото милостта Му трае довека.