за Христос

Повдига пара от краищата на земята,
прави светкавици за дъжда,
изважда ветрове от съкровищниците Си.

Слушай Псалми 135:7
Псалми 135:7

Препратки:

Други преводи на Псалми 135:7: